TPHCM:

N?a n?m, g?n 30 ng??i b? tng ch?t khi ?i b?

- 6 thng ??u n?m 2009, TPHCM c ??n 452 ng??i ch?t v tai n?n giao thng; trong ? c 29 ng??i ch?t khi ?ang ?i b?. Con s? 29 ng??i ch?t l kh cao, ??ng th? 3 trong danh sch 10 ??i t??ng gy tai n?n giao thng, ch? sau xe my v xe t?i.
Tr?a ngy 24/4, trn tuy?n qu?c l? 1A thu?c ph??ng Tn Th?i Nh?t, qu?n 12, anh Nguy?n V?n Phong ?ang ?i b? b?ng qua ???ng th b? xe but bi?n s? 53N-5653 tng ch?t. C?nh st giao thng xc ??nh anh Phong b?ng ???ng ?ng ln ???ng v tai n?n x?y ra do xe but phng nhanh khng th?ng k?p.

?y l m?t tai n?n ?i?n hnh gy t? vong cho ng??i ?i b?. V ?y c?ng l 1 trong 2 tr??ng h?p hi?m hoi ng??i ?i b? qua ???ng ?ng quy ??nh m v?n b? tng ch?t. Cn 27/29 tr??ng h?p ng??i ?i b? b? tng ch?t cn l?i trong 6 thng ??u n?m ??u l do ng??i ?i b? qua ???ng khng ?ng quy ??nh.

Theo bo co c?a Ban An ton Giao thng TPHCM, tai n?n giao thng gy t? vong khch b? hnh nhi?u nh?t th??ng x?y ra trn cc tuy?n qu?c l?, n?i ???ng r?ng, xe my v t l?u thng v?i t?c ?? cao, ng??i ?i b? l?i r?t b?t c?n khi tham gia giao thng.
??c bi?t trn cc tuy?n qu?c l? 1A, ???ng Xuyn ng??i ?i b? th??ng xuyn b?ng ???ng b?ng cch leo qua d?i phn cch, thi?u quan st Ch? c?n x?y ra m?t s? c? nh? nh? tr??t t th tai n?n gy ch?t ng??i l?p t?c x?y ra.

T?i b?nh vi?n T? D?, d c c?u v??t b? hnh ngay bn c?nh, ng??i dn v?n thch b?ng ngang ???ng gi?a dng xe dy ??c

T? n?m 2008, S? Giao thng V?n t?i TP v CSGT TPt?ng c??ng x? ph?t, nh?c nh? ng??i ?i b?. Nh? ?, s? ng??i ch?t v tai n?n giao thng l khch b? hnh trong 6 thng ??u n?m 2009 c gi?m so v?i cng k? n?m ngoi.

Tuy nhin, con s? 29 ng??i ch?t v?n kh cao, ??ng th? 3 trong danh sch 10 ??i t??ng gy ra tai n?n giao thng, ch? sau xe my v xe t?i. ? l ch?a k?, trong 38 v? tai n?n giao thng lm 29 ng??i ?i b? ch?t th ??i t??ng ?i?u khi?n cc ph??ng ti?n giao thng khc c?ng ch?t 8 ng??i. Nh? v?y, s? ng??i ch?t trong cc tai n?n giao thng lin quan ??n ng??i ?i b? l ??n 37 ng??i.

VPLSVT - Theo Dantri.com.vn

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn