M t? ch? khng chm gi

Sng 31-7, trao ??i v?i Php Lu?t TP.HCM, Ph Chnh n TAND T?i cao Tr?n V?n ?? cho bi?t: BLTTHS c quy ??nh m?i ng??i ? trong phng x? n ??u ph?i c thi ?? tn tr?ng H?XX, gi? gn tr?t t? v tun theo s? ?i?u khi?n c?a ch? t?a phin ta. Trong qu trnh xt x?, khi trnh by m lu?t s? vung tay, ch? tr? ny n? th ty m?c ?? m ch? t?a phin ta c th? cho r?ng ? l thi ?? xem th??ng H?XX v vi?n d?n quy ??nh khng tn tr?ng H?XX ?? nh?c nh?, th?c hi?n cc bi?n php c?n thi?t ng?n ch?n, ch?m d?t hnh vi ?y. ? thu?c v? th?m quy?n ?i?u khi?n phin ta c?a ch? t?a. Tuy nhin, vi?c xc ??nh nh?ng ??ng tc mang tnh bi?u c?m (vung tay, ch? tr?) ??n m?c ?? no th ???c xem l hnh vi khng tn tr?ng H?XX l?i ch?a c quy chu?n ??nh tnh, ??nh l??ng c? th? m do ch? t?a ?i?u khi?n phin ta ?nh gi.

Cc lu?t s? trong phin phc th?m v? ?on V?n V??n. ?nh: TTXVN

? tnh hu?ng trn, ng ?? chia s?: Do khng tr?c ti?p ch?ng ki?n nn ti r?t kh ?nh gi c s? khng tn tr?ng H?XX hay khng. Nh?ng theo ti, lu?t s? khi bo ch?a khng nn c hnh ??ng vung tay, ch? tr? v khng ph h?p v?i php l?ch s? c?a v?n ha ?ng. D r?ng phin ta n??c ngoi, lu?t s? c th? ?i lng vng, khoa tay, vung chn nh?ng ? n??c ta th khng nn. Khng ph?i l bn ta qu kh?t khe ?u. Nh?ng th? ngh? xem, trong nh?ng phin ta hi?n gi? c ai hnh x? v?y ?u, t? cng t? vin, th?m phn, h?i th?m, ??n ngay c? ch? t?a khi ?i?u khi?n phin ta hay tuyn n th thi ?? ??u r?t nghim tc, ch?ng m?c. V?y t?i sao lu?t s? l?i c th? hnh x? nh? v?y? Nn cng b?ng trong thi ?? ?ng x? ?? th? hi?n s? tn tr?ng v?i m?i ng??i c m?t trong phng x?, tn tr?ng s? trang nghim c?a php ?nh.

Trong khi ?, lu?t s? ?on H?u B?n kh?ng ??nh: Vi?c ti vung tay khi tranh lu?n khng h? c khng tn tr?ng H?XX m ch? nh?m m?c ?ch m t? chi?c khin ch?ng ??n c?a nhm cn b? th? nh?t vo c??ng ch? khc v?i nhm th? hai. C? th?, nhm th? nh?t s? d?ng khin mu ?en, c l? nh? ?? nhn, cn nhm th? hai khin mu tr?ng trong su?t, nhn th?u ton b?. Ti gi? tay m t? hnh chi?c khin v ch? tay ?? th? hi?n ci l? c?a chi?c khin. Ch? t?a nh?c nh? khng vung tay, ti ch?p hnh ngay v b? tay xu?ng. Tuy nhin, v ?ang m t? chi?c khin nn theo thi quen, ti ti?p t?c gi? tay ln. Ngay l?p t?c ch? t?a ni: ng lu?t s? khng ???c ci ki?u chm gi.

Theo lu?t s? B?n, v tn tr?ng ch? t?a phin ta nn ng ch?p hnh v khng ph?n ?ng l?i. Tuy nhin, ng v?n b?c xc v ng gi? tay ch? nh?m lm r v? chi?c khin nn vi?c ch? t?a phin ta nh?n xt ng chm gi l ch?a ?ng chu?n m?c ?ng x? t?i phin ta, c?n ph?i rt kinh nghi?m.

Chuy?n bnh th??ng!

TS Nguy?n Duy H?ng (Tr??ng khoa Lu?t ?H Th? D?u M?t, Bnh D??ng) v lu?t s? Nguy?n Minh Tm (?on Lu?t s? TP.HCM) ??u cho bi?t cc b? lu?t, lu?t t? t?ng c?ng nh? Quy t?c ??o ??c v ?ng x? ngh? nghi?p lu?t s? ??u khng c ?i?u kho?n no b?t bu?c lu?t s? khng ???c vung tay khi pht bi?u t?i phin ta.

Cc ??ng tc vung tay, nhn vai c?a lu?t s? l bi?u hi?n ngn ng? c?a c? th? nh?m gip lu?t s? m t?, nh?n m?nh t?, l?p lu?n c?a mnh. N khng ph?i l hnh vi xem th??ng H?XX, c?ng khng h? lm ?nh h??ng ??n tr?t t? phin ta. Ch? khi no cc ??ng tc ?y ???c di?n t? m?t cch thi qu nh?m m ch?, xc xi?m r r?t ai ? trong phng x? th m?i c?n l?u tm. Ng??i ?i?u khi?n phin ta c?ng ch? c?n ??m b?o tnh nghim trang, nghim tc c?a phin ta ch? khng nn my mc h?n ch? t?t c? ??ng tc ?y - TS H?ng nh?n xt.

Cn lu?t s? Tm phn tch: Vung tay l bi?u l? tnh c?m, ?i khi ?? thu ht s? ch c?a ng??i khc l chuy?n bnh th??ng. ?i khi nh?ng hnh ??ng ?y cn th? hi?n ngh? thu?t hng bi?n c?a lu?t s? tr??c ta. Tranh lu?n cng khai l lc lu?t s? c th? cung c?p ch?ng c? m?i ?? ch?ng minh cho lu?n c? c?a mnh th h? c quy?n dng c? ngn ng? c? th? di?n t? ch?ng c? ?. Lc ny nh?ng c? ch? c? th? bi?u hi?n c?m xc s? mang l?i hi?u qu?, thuy?t ph?c ng??i nghe v c gi tr? ch?ng minh tr??c m?t h?i ??ng xt x?, sao l?i ph?i c?m?.

T?i nhi?u phin x?, ti c?ng dng ngn ng? c? th?, ngn ng? bn tay ?? di?n ??t t? mnh mu?n ni v ch?a c ai ph?n ??i c? - lu?t s? Tm cho bi?t.

Lu?t s? Tr??ng Tr?ng Ngh?a (Ph Ch? t?ch Lin ?on Lu?t s? Vi?t Nam) th cho r?ng cc ??ng tc trn thu?c v? phong cch bo ch?a c?a t?ng lu?t s?. Ph?i phn bi?t lm hai lo?i: Lo?i th? nh?t l ??ng tc vung tay c th? lm cho ng??i khc hi?u l?m th ch? t?a nh?c nh? kho lo ?? phin ta di?n ra bnh th??ng. Lo?i th? hai l phong cch ?y khng t?o ra hi?u ?ng xc ph?m ng??i khc th ch? t?a khng nn nh?c nh?. Cn n?u mu?n p d?ng bi?n php ch? ti nh? b?t ng?i xu?ng khng cho ni n?a th ch? t?a ph?i ch?ng minh ???c hnh ??ng, l?i ni no c?a lu?t s? vi ph?m n?i quy phin ta ch? khng nn d?a chung chung.

Lu?t khng c?m

Lu?t khng c?m lu?t s? th? hi?n tr?ng thi tnh c?m khi tranh lu?n. Hi?n nay khi ni?m v?n ha php ?nh ch?a ???c lu?t ha nn m?i ng??i cn nh?n ??nh c?m tnh. Ch? t?a l?y ?nh gi ch? quan ?? nh?c nh? ci khng ?nh h??ng ??n ai th c khi l?i chnh l ng??i vi ph?m v?n ha php ?nh.

Lu?t s? TR?N H?I ??C, ?on Lu?t s? TP.HCM

H c? g c?m

??ng tc vung tay ch? ??n thu?n m t? t?, khng xc xi?m ai, khng gy no lo?n phin ta th h c? g ph?i c?m?

Lu?t s? HONG KIM VINH,
Ch? nhi?m ?on Lu?t s? t?nh Bnh Ph??c

??ng ?ng khung ng??i tranh lu?n

Trong lc tranh lu?n khng th? c? c?m t? gi?y ln ??c m?t lo xong bi bo ch?a m ph?i l hng bi?n bao g?m l?i ni km theo ?i?u b?, c? ch?. ??ng nn ?ng khung ng??i tranh lu?n khi h? ?ang hng bi?n. Nh? v?y th ch?ng bao gi? c ng??i hng bi?n gi?i c?.

Lu?t s? NGUY?N ??C CHNH

Khng nn l?m d?ng

Ch? t?a c quy?n h?n ch? hnh vi thi qu nh?ng khng c ngh?a l l?m d?ng quy?n ?i?u khi?n phin ta ?? h?n ch? tc nghi?p c?a lu?t s?. Nhi?u th?m phn khi ??n ph?n lu?t s? tranh lu?n l c thi ?? h?n h?c, ??nh ki?n ngay m khng ch lu?t s? mu?n di?n t? ?i?u g.

Lu?t s? TR?N CNG LY TAO,

Ph Ch? nhi?m ?on Lu?t s? TP.HCM

                                                                                                                                                                                                          Theo phapluattp.vn

 

 

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn