Tranh t?ng

gia su tieng anh lop 12

- T? t?ng dn s?, kinh t?, hnh chnh, lao ??ng
+ T? v?n kh?i ki?n, khi?u n?i, t? co
+ Thi?t l?p h? s? kh?i ki?n, khi?u n?i, t? co
+ Lu?t s? nh?n u? quy?n ??i di?n cho khch hng trong cc v? ki?n dn s?, kinh t?, hnh chnh, lao ??ng;
+ Lu?t s? b?o v? quy?n l?i h?p php cho khch hng trong cc v? n dn s?, kinh t?, hnh chnh, lao ??ng, hn nhn gia ?nh

- T? t?ng hnh s?
+ T? v?n v? php lu?t hnh s?;
+ Lu?t s? bo ch?a, b?o v? quy?n l?i h?p php cho b? can, b? co, ng??i b? h?i trong cc v? n hnh s? trong t?t c? cc giai ?o?n: ?i?u tra, truy t?, xt x?.

CNG TY LU?T H?P DANH NI?M TIN VI?T

Tr? s?: S? 1, L 13A ???ng Trung Yn 6, Ph? Trung Ha, P. Trung Ha, Q. C?u Gi?y, H N?i
?i?n tho?i: (84-4)39.743792 Fax: (84-4)39.743793
Website: www.vietrustlaw.com.vn - Email:   Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hotline: 0912.069.549

 

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn