?m ch?t ch? n?

?ang ng? trong nh, nhi?u ng??i dn ? t? 7, ph??ng Th?ch Bn, qu?n Long Bin, H N?i gi?t mnh b?i nh?ng ti?ng hung kh va ch?m r?i m?t thanh nin g?c trn ???ng.

Kho?ng 0h ngy 15/6, ng??i dn nghe th?y nh?ng ti?ng la ht ?i thanh ton c?a m?t ?m ?ng ng??i t?i nh c?a ?o Tr?ng Giang (28 tu?i, t? 7, ph??ng Th?ch Bn).

Khi ? c kho?ng 6 thanh nin t? n?i khc ??n nh Giang mang theo hung kh. Giang v anh trai ?o Tr?ng Linh "chi?n ??u" v?i nhm thanh nin ny. M?t ng??i dn s?ng g?n ? cho bi?t, khng ai dm can ng?n m ch? dm ??ng nhn qua c?a, hng ro, trn t?ng.

Hi?n tr??ng x?y ra v? n m?ng.

Hi?n tr??ng x?y ra v? n m?ng.

Giang cng anh trai dng tup n??c, dao ch?c ti?t l?n lao vo ?m thanh nin t? n?i khc ??n. M?t ng??i trong nhm gy g? ? g?c ng trn ???ng cch nh Giang ch?ng 50m. C?nh st xc ??nh, n?n nhn l Ph?m Trung Hi?u (24 tu?i, ? t? 9, ph??ng Th?ch Bn) t? vong b?ng m?t nht dao ?m th?ng vo ng?c cng m?t nht chm vo tay.

Nguyn nhn ban ??u ???c xc ??nh, tr??c ? Giang n? ti?n c? b?c c?a Hi?u v ch?a tr?. Sau ?, Hi?u r? nhm b?n ??n ?i. Giang khng thanh ton ti?n n? m r? anh trai ?m ch?t Hi?u v lm b? th??ng m?t s? ng??i khc.

Sng nay, Cng an qu?n Long Bin ? thu gi? ???c m?t con dao tng ? ru?ng, ngay ch? Hi?u b? ?m ch?t. C?nh st ? b?t kh?n c?p ?o Tr?ng Giang v m?t s? ng??i lin quan.

VPLSVT - Theo Ngoisao.net

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn