Gy n m?ng khi v?a b??c vo l?p 10

B? hai thanh nin l?n h?n ?u?i ?nh, Tu?n Anh li?n rt con dao nh?n gi?u trong ng??i ?m lin ti?p v? '??ch th?' khi?n m?t ng??i b? th??ng, m?t t? vong.

Cu?i thng 8/2008, Ph?m Tu?n Anh m?i g?n 16 tu?i, tr ? Gia L??ng, Vi?t Hng, ?ng Anh, H N?i v v?a h?c h?t c?p 2. Tu?n Anh c c?m tnh v?i c b?n gi cng l?p nn khi nhn th?y b?n ??ng v?i m?t thanh nin khc, c?u t? ra h?n ghen. Tu?n Anh ?i xe ??p qua ch? c b?n ?ang ni chuy?n v?i Nguy?n M?nh Tu?n (17 tu?i, tr cng thn), th?y "ng?a ngy" li?n bung l?i kh nghe. Tu?n ??nh xng vo ?nh k? ?n em "x?c lo" nh?ng ???c can ng?n.

??u thng 9, Tu?n Anh vo h?c l?p 10 ? m?t tr??ng dn l?p. M?t l?n ?i ch?i v?i b?n cng tr??ng ra ?nh lng hm 9/9/2008, Tu?n Anh l?i ??ng ?? v?i "??ch th?", Tu?n ?ang ch? b?n l Nguy?n Tr?ng T?n (21 tu?i, tr cng x Vi?t Hng, ?ng Anh) trn xe my. Khi ?, Tu?n ch?y xe qua v gy s? b?ng cu ni "my nhn g ??y" ??n m?y l?n, ngay c? khi hai bn gip m?t nhau, Tu?n Anh c?ng khng tr? l?i.

Tu?n v T?n li?n s?ng s? xng vo ?nh Tu?n Anh. Ch?y ???c m?t ?o?n, Tu?n Anh b? hai thanh nin ny ?u?i k?p r?i tm tc, ??m ? vo ng??i. C?u h?c sinh l?p 10 li?n l?y con dao gi?u trong ng??i ?m Tu?n hai nht. T?n v?n ?ang h?ng nn khi nghe b?n h "n c dao ?", anh ny khng h? bi?t ti?p t?c lao vo ?nh Tu?n Anh. B? ?nh r?i c? knh c?n, Tu?n Anh ?m qung qung vo ng??i T?n ba nht r?i nh?t knh ch?y v? nh b n?i tr?n.

C? T?n, Tu?n ???c ??a ?i c?p c?u. V?i v?t th??ng kh n?ng, T?n ? t? vong, cn Tu?n thot ch?t.

T?n (o tr?ng) v Tu?n Anh t?i ta.

Tu?n (o tr?ng) v Tu?n Anh t?i ta.

H?n 9 thng sau v? n, sng nay, Tu?n Anh b? ??a ra tr??c vnh mng ng?a xt x? v? hnh vi gi?t ng??i do v??t qu gi?i h?n phng v? chnh ?ng. Nguy?n M?nh Tu?n c?ng ph?i h?u ta v?i t?i danh gy r?i tr?t t? cng c?ng. C? hai t?ng l "??ch th?" c?a nhau gi? ??ng c?nh ?? tr? l?i th?m v?n t? H?XX.

V?n cn trong tu?i v? thnh nin nn c? Tu?n Anh v Tu?n ??u c ng??i gim h?. C?u h?c sinh m?i b??c vo l?p 10 ch?a ???c bao lu gi? ??ng tr??c vnh mng ng?a khai nh?n rnh r?t hnh vi ph?m t?i. So v?i Tu?n, Tu?n Anh nhn th?p h?n g?n m?t ci ??u. B? co khng ?eo knh c?n nh? lc tr??c gy n, vai tr?ng xu?ng, m?t lun nhn xu?ng n?n c?n phng. Th?nh tho?ng b? co l?i quay ra sau, c? nheo m?t ?? nhn ???c b? v ng??i thn.

H?XX nh?n ??nh, trong v? n c c? l?i c?a b? h?i. Lu?t s? bo ch?a cho Tu?n Anh, trong ph?n trnh by c?ng ni nhi?u ??n ch? tnh. Theo nh?ng thu th?p ???c t? pha nh tr??ng, lu?t s? ny cho r?ng, b? co l m?t h?c sinh ch?m ch?, ha thu?n v?i b?n b. V? lu?t s? ? by t? quan ?i?m ?? ngh? Ta xem xt gi?m nh? hnh ph?t ? m?c d??i khung ?? b? co c c? h?i lm l?i t? ??u khi tu?i ??i cn kh non n?t.

Khi ch? t?a cho ni l?i sau cng tr??c khi vo H?XX vo ngh? n, Tu?n Anh ? xin gia ?nh b? h?i "tha th? v coi chu nh? l anh T?n, chu h?a s? ch?m sc, th?m nom". B? co c?ng xin Ta xem xt gi?m nh? hnh ph?t. Tr??c khi phin ta ??a ra x?, b? h?i yu c?u ???c b?i th??ng g?n 80 tri?u ??ng cho cc kho?n ma chay, ch?a tr?, t?n th?t tinh th?n. B? c?a Tu?n Anh ? ??a ???c 10 tri?u ??ng.

Cu?i bu?i x?, Ta ? tuyn ph?t Tu?n Anh 3 n?m 6 thng t, cn Tu?n nh?n 8 thng t treo cho t?i danh trn. Pha b? h?i t? ra kh b?c xc v ph?i c s? can thi?p c?a l?c l??ng c?nh st d?n gi?i, b?o v? Ta. Gi?a bu?i tr?a n?ng g?t c?a H N?i, ng??i ta nghe th?y ti?ng khc, n?c n? c?a nh?ng ng??i v?a ra kh?i phin ta.

VPLSVT - Theo Ngoisao.net

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn