C??p 2,4 t? ??ng gi?a trung tm TP HCM

17h chi?u qua, t?i gc ???ng L Du?n - Nam K? Kh?i Ngh?a, qu?n 1, TP HCM, khi hai ng??i trn xe t v?a b??c xu?ng, b?t ng? m?t thanh nin lao t?i, c??p l?y ti ti?n ?? trong xe r?i ln xe my cng ??ng b?n b? ch?y.
>> Hai k? c??p 1,5 t? ? 'ph? ch?ng khon'

t c?a n?n nhn b? dn c?nh c??p.

Vo th?i ?i?m ny, t?i khu v?c x?y ra v? c??p, r?t ?ng ng??i qua l?i. Chi?c xe Ford Everest b? x?p l?p ph?i ?? vo l? ???ng, m?t ng??i ngo?i qu?c c tn Vi?t Nam l Bun, v ch? H Th?m Thoa (44 tu?i) v?a b??c xu?ng th chi?c xe my t?i bn c?nh. Thanh nin ng?i pha sau xe b?t ng? l?n t?i ??y c?a t, l?y ti ti?n ?? bn trong r?i leo ln xe my cng ??ng b?n b? ch?y.

Theo t??ng trnh c?a cc n?n nhn, hai ng??i v?a rt s? ti?n 2,4 t? ??ng t? ngn hng, r?i ?i t? pha ???ng Nam K? Kh?i Ngh?a qua ???ng L Du?n ?? v? pha Nh th? ??c B. B?ng nhin xe b? x?p l?p nn hai ng??i m? c?a b??c xu?ng ?? ki?m tra. Hai n?n nhn tin r?ng b?n c??p ? dng sng b?n ?inh ?? b?n vo bnh xe.

Theo m?t c?nh st, b?n c??p r?t c th? ? theo di r?t k? quy trnh ?i l?i c?a cc n?n nhn.

VPLSVT - Theo Dantri.com

  Tin mới hơn: Tin cũ hơn:
          Trang sau>>

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn